Dokumenty szkoły

Dokumenty związane z działalnością szkoły – w tym statut, są dostępne w sekretariacie szkoły oraz bibliotece.
Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów znajdują się u wychowawcy każdej klasy.