Na 5 z plusem...

Nasza szkoła ma przyjemność brać udział w realizacji projektu "Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczniowie mogą uczesnticzyć w ciekawych zajęciach dodatkowych - matematyczno-przyrodniczych oraz z programowania.